THỊ TRƯỜNG CỦA TÔI

Độ sâu 40g 30mm Như khối cần gạt

Độ sâu 40g 30mm Như khối cần gạt

                                Đặc Tên sản phẩm                                     Trọng lư...
Độ sâu 40g 38mm kích thước nút cốc

Độ sâu 40g 38mm kích thước nút cốc

Đặc Tên sản phẩm                                     Trọng lượng             Cỡ cổ:38mm   Vật liệu QKK Q: Anh có phải...
35g 38mm, kích thước nút Điều chỉnh:

35g 38mm, kích thước nút Điều chỉnh:

Đặc Tên sản phẩm                                     Trọng lượng             Cỡ cổ:38mm   Vật liệu QKK Q: Anh có phải...
25g 38mm Kích thước cổ uống

25g 38mm Kích thước cổ uống

Đặc điểm kỹ thuật Tên sản phẩm: phôi phôi                                     Cân nặng: 25g             Kích thước cổ: 38mm  ...
Cỡ gạch lát 20g

Cỡ gạch lát 20g

Đặc Tên sản phẩm                                     Trọng lượng             Cỡ cổ:38mm   Vật liệu QKK Q: Anh có phải...
Cỡ gạch nền chứa

Cỡ gạch nền chứa

Đặc Tên sản phẩm                                     Trọng lượng             Cỡ cổ:30mm   Vật liệu QKK Q: Anh có phải...
Độ sâu đó chứa gạch lát

Độ sâu đó chứa gạch lát

Đặc Tên sản phẩm                                     Trọng lượng             Cỡ cổ:30mm   Vật liệu QKK Q: Anh có phải...
Độ sâu 40g 30mm Như khối cần gạt

Độ sâu 40g 30mm Như khối cần gạt

                                Đặc Tên sản phẩm                                     Trọng lư...
Độ sâu về kích cỡ 35g 30mm

Độ sâu về kích cỡ 35g 30mm

Đặc Tên sản phẩm                                     Trọng lượng             Cỡ cổ:30mm   Vật liệu QKK Q: Anh có phải...
Cỡ gạch lát 25g 30mm

Cỡ gạch lát 25g 30mm

Đặc Tên sản phẩm                                     Trọng lượng             Cỡ cổ:30mm   Vật liệu QKK Q: Anh có phải...
Độ sâu 20g 30mm kích thước nút chứa

Độ sâu 20g 30mm kích thước nút chứa

Đặc Tên sản phẩm                                     Trọng lượng             Cỡ cổ:30mm   Vật liệu QKK Q: Anh có phải...
Độ lớn 30mm kích thước nút chứa

Độ lớn 30mm kích thước nút chứa

Đặc Tên sản phẩm                                     Trọng lượng             Cỡ cổ:30mm   Vật liệu QKK Q: Anh có phải...
55g 28mm Kích thước cổ uống

55g 28mm Kích thước cổ uống

Đặc Tên sản phẩm                                     Trọng lượng             Kích cỡ cổ:2mm   Vật liệu QKK Q: Anh có ...
50g Kiểm tra màu 2mm về kích cỡ chứa

50g Kiểm tra màu 2mm về kích cỡ chứa

Đặc Tên sản phẩm                                     Trọng lượng             Kích cỡ cổ:2mm   Vật liệu QKK Q: Anh có ...
45g 28mm Kích thước cổ uống

45g 28mm Kích thước cổ uống

  Đặc điểm kỹ thuật Tên sản phẩm: phôi phôi                                     Cân nặng: 45g             Kích thước cổ: ...
Độ sâu về kích cỡ 2mm

Độ sâu về kích cỡ 2mm

Đặc Tên sản phẩm                                     Trọng lượng             Kích cỡ cổ:2mm   Vật liệu QKK Q: Anh có ...
30g 28mm Kích thước cổ uống

30g 28mm Kích thước cổ uống

Đặc Tên sản phẩm                 Trọng lượng             Kích cỡ cổ:2mm   Vật liệu QKK Q: Anh có phải là công ty thương mại hay là nhà sản xuất? A: Chúng t...
Cỡ gạch lát 25g 2mm

Cỡ gạch lát 25g 2mm

Đặc Tên sản phẩm                 Trọng lượng             Kích cỡ cổ:2mm   Vật liệu QKK Q: Anh có phải là công ty thương mại hay là nhà sản xuất? A: Chúng t...
top