THỊ TRƯỜNG CỦA TÔI

màng tráng kim loại Màng BOPP

màng tráng kim loại Màng BOPP

Vật:BOPP Kiểu:Bộ phim Sử dụng:phim choDùng tụ điện Cứng:mềm Màu:Kiểu:chích nhiều lần CommentChuẩn Nơi củaNguồn:QuangTrung Quốc NhãnTên:EPERS MẫuSố:Polypropyl hóaPhim Thân:2.5um~15um Rộng:14mm~100mm Độ bền: LềGiá trị,1mm...
phim kim loại

phim kim loại

Vật:BOPP Kiểu:Bộ phim Sử dụng:phim choDùng tụ điện Cứng:mềm Màu:Kiểu:chích nhiều lần CommentChuẩn Nơi củaNguồn:QuangTrung Quốc NhãnTên:EPERS MẫuSố:Polypropyl hóaPhim Thân:2.5um~15um Rộng:14mm~100mm Độ bền: LềGiá trị,1mm...
top